Calculating ...

Press ESC to cancel.

Probes/primers found for taxon: Wolbachia
Hit typeShort nameName (Alm et al.)Specificity
ExactWCcWolbachia
ExactWol3Wolbachia
ExactWol4Wolbachia
<< >>