Calculating ...

Press ESC to cancel.

Probes/primers found for taxon: Polaromonas
Hit typeShort nameName (Alm et al.)Specificity
SpecCJ2Polaromonas naphthalenivorans strain CJ2
SpecPomo828S-*-Pomo-0828-a-A-18Polaromonas vacuolata
<< >>