Calculating ...

Press ESC to cancel.

Probes/primers found for taxon: Comamonas testosteroni
Hit typeShort nameName (Alm et al.)Specificity
ExactCteAS-S-Cte-0462-a-A-20Comamonas testosteroni
<< >>