Calculating ...

Press ESC to cancel.

Probes/primers found for taxon: Bacillus smithii
Hit typeShort nameName (Alm et al.)Specificity
ExactBacsmi1Bacillus smithii
ExactBacsmi4Bacillus smithii
ExactBacsmi5Bacillus smithii
<< >>