Calculating ...

Press ESC to cancel.

Probes/primers found for taxon: Nevskia ramosa
Hit typeShort nameName (Alm et al.)Specificity
ExactALF921Nevskia ramosa clone NO22
ExactNEV177Nevskia ramosa
ExactNEV656Nevskia ramosa
ExactNEV817Nevskia ramosa and relatives
<< >>